Frequently Asked Questions

Psst, klicka på iconen...

Vad är spam?

Spam är när en användare får många medelanden från tex. en hemsida eller på mejlen. Spam är oftast vanligast på mejlen. Man kan få ett mejl från en hemsida eller en person som skickar ut reklam eller virus.

Vad är captcha?

Captcha är ett sett som skiljer botar och människor med hjälp av olika test. De är ofta ganska lätta att lösa av människor men för botar är det svårare.

Vilka lagar och regler gäller på internet?

Enligt datainspektionen.se får man inte kränka andra människor, men detta förekommer endå.

Vad är cookies?

En cookie är en liten fil som sparas på din dator eller surfplatta när du besöker hemsidor. På filen sparas olika data och information om vad du gjorde på sidan och på så sett kan sidan förbättras för dig med tex. reklam som du gillar och "vill se".